تاریخ ایجاد: یک شنیه 25 خرداد 1399 تعداد بازدید: 293 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
با حکم رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی شهرداری تهران؛ *دکترابوالفضل رفیع سرپرست مرکز علمی و کاربردی معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران شد

رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی شهرداری تهران با معرفی "دکترابوالفضل رفیع" به عنوان سرپرست جدید مرکز علمی وکاربردی معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های این مرکز در دوره جدید مدیریتی، ارتقای کیفیت آموزشی و جلب نظر موافق نسبت به آموزش‌های علمی در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.

print