تاریخ ایجاد: دوشنبه 09 اسفند 1395 تعداد بازدید: 4238 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
ثبت نام وام شهریه و وام بنیاد علوی

با هماهنگی مدیریت امور دانشجوئی و فرهنگی مرکز علمی کاربردی فرهنگی هنری لینک وام بنیاد علوی نیز به سامانه جامع صندوق رفاه دانشجویان اضافه گردید. لذا دانشجویانی که تمایل به دریافت وام دارند حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ 1395/12/15 فرصت دارند به مراجعه به سامانه و ارائه درخواست وام با شرایط ذیل اقدام و با در دست داشتن مدارک لازم به مدیریت امور فرهنگی و دانشجوئی مرکز مراجعه فرمائید:

  • مطالعه دقیق دستورالعمل پرداخت و باز پرداخت و نحوه ثبت نام متقاضیان وام که در ذیل به پیوست فایلها برای دانلود ارائه گردید.
  • مهلت ثبت نام وام دانشجویی و وام بنیاد علوی تا پایان روز یکشنبه مورخ 1395/12/15 . .
  • حداکثر مبلغ وام دانشجویی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و پیوسته به ازای هر ترم 3/000/000 ريال و برای دانشجویان مقطع ارشد به ازای هر ترم حداکثر مبلغ 11/500/000 ريال می باشد..
  • مبلغ وام بنیاد علوی برای دانشجویان مجرد در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته به ازای هر ترم 6/000/000 ريال و دانشجویان متاهل 8/000/000 ريال می باشد.
  • سقف وام شهریه تخصیص یافته به هر دانشجو نمی تواند از شهریه همان ترم ایشان بیشتر باشد
print